Næringsliv

MERSALG FOR SERVICEPERSONELL

 

En servicemedarbeider som avdekker kundens ubevisste behov, utmerker seg

Har du tenkt på hvor mye salg du går glipp av, fordi servicepersonell ikke liker ordet salg? Ville du like at ditt personell utmerket seg, ved å forstå kundens underbevisste behov?

Servicepersonell er den perfekte ressursgruppen for å øke omsetningen. Erfaringsmessig kjenner serviceteknikere seg ukomfortable når ordet «salg» nevnes.

Hva med å endre den motstanden servicepersonell kjenner når de blir pålagt å ha fokus på salg, eller mersalg, slik at de bevisst benytter sin tekniske kompetanse. Da vil mersalg bli et resultat av god service! Les mer her

TEAM

Flere ganger har jeg hørt at det er om å gjøre å sette sammen det  ultimate team, bestående av ulike typer mennesker. Men stort sett har jeg som leder opplevd at du er nødt til å forholde deg til allerede ansatte personer. Da er det ekstra viktig å vite den enkeltes styrker og svakheter, slik at du kan spille best mulig på «de strengene» du har.

 

Har du fundert på hva som motiverer den enkelte, og vurdert deres sterke og svake sider? Hvem i teamet er kreative? Hvem er arbeidsmauren? Hvem er relasjonsbyggeren, kvalitetssikreren eller gjennomføreren?

At vi er forskjellige overrasker ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte. Interessant? Les mer

 

1-1 coaching

Føler du deg som i en evig rundkjøring av krav, arbeidspress, forventninger, tidsklemme, og kaos?
Drømmer du om å ha en enklere tilværelse men orker ikke tanken på å skuffe de som stoler på deg?

Du må selv ta grep – dette går ikke over av seg selv bare du får levert rapporten, bare barna blir litt større, bare partneren din blir ferdig med studiene, bare, bare, bare….

En coach vil hjelpe deg med å se livet ditt utenfra, systematisere tanker, sette meningsfulle mål, og overvinne din egen tvil og frykt. Settes målene ut fra dine egne vilkår, vil du nå de mye raskere enn når du hele tiden skal tilfredsstille andre.

Din vekst er mitt mål, og jeg hjelper deg med å oppnå det ved å bringe fram ressursene i deg selv. Ingen personer er like, så min innfallsvinkel er basert på dine behov, dine mål, og ditt tankemønster. Jeg søker alltid å forstå hva du ønsker å oppnå, hva du finner utfordrende, og hvor du selv tror du trenger hjelp. Hver situasjon er unik.

Erfaring har vist gode og effektive resultater ved å coache over skype/messenger. På denne måten slipper du reiseveg, og du kan bruke tiden mer effektivt på andre gjøremål.

Under finner du noen eksempler på hva du kan oppnå:

 • Faktiske resultater, mer produktiv, bedre måloppnåelse
 • Dypere læring – Om deg selv, hvordan du oppfattes, hvor du kan forbedre
 • Raskere handling – Fremskynde ting raskere og med større presisjon
 • Plass til å høre din egen stemme, samt få perspektiv
 • Klarhet i holdninger og tro, som muligens holder deg tilbake
 • Klarhet i verdiene dine og hva du står for, noe som fører til større overbevisning
 • Se sannheten, som andre ikke tør fortelle deg
 • Håndtere konflikter og følelser, på jobb eller hjemmebane
 • Etablere rutiner, slik at du når de mål du ønsker deg
 • Sette grenser for deg selv

 

Se referanser

Karriererådgivning

 

Få innsikt i hvem du er, og utnytt potensialet ditt.
Hvilket verdier er det som styrer deg og dine handlinger?
Definere og nå mål.
Bli bevisst dine mål, og se retningen
Skape balanse
Få trygghet i hverdagen, og stå stødig uansett situasjoner
Finne gleden i hverdagen
Hva er det som gir deg energi og glede , og hvordan leve livet ditt etter dette?

Er du i en situasjon hvor du ikke trives i jobben, eller skal starte et utdanningsløp?

Om du kan få bruke deg selv på best mulig måte, er det størst sannsynlighet at du vil trives og lykkes i yrkeslivet og med andre oppgaver. Ved å kjenne dine sterke og svake sider, prefererte handlingsmønster og preferert tilnærmingsmåte til oppgaver, vil du lettere kunne ta riktige yrkesvalg.

Å preferere betyr å foretrekke, og en preferanse kan vi i denne sammenhengen kort definere slik: Det du mest sannsynlig vil foretrekke å gjøre når du kan velge helt fritt. Kjenner du ditt eget preferansemønster, vil du lykkes enklere med:

 • Karriereplaner: Når du kjenner dine prefererte måter å jobbe på, vil det bli enklere å finne et yrke du virkelig vil trives i. Du vil forstå dine sterke sider, og hvorfor du vil passe spesielt godt i en del yrker.
 • Nå mål:  Når du har mer innsikt i dine egne styrker og utviklingsområder kan du lettere nå dine mål
 • Stressmestring: Bli klar over hva som skaper stress hos deg, og hvordan du kan unngå det.
 • Kommunikasjon: Bli bevisst hvordan du kommuniserer. Bli forstått, få gjennomslag. Få innsikt i hvordan ditt budskap oppfattes av andre
 • Beslutninger: Først når du forstår mer hvordan du tar beslutninger og hva du må være spesielt oppmerksom på, vil din konklusjon føles meningsfylt og rett.

Testen utføres på nettet, og gjennomgang gjøres over skype eller 1:1.
Les mer om Jungs type teori her

 

 

 

Sertifisert innen Jungs Typeteori
Jungs Typeteori ble Veritas-godkjent i 2017

Verktøy

JTI (Jungiansk Type Index)

JTI (Jungiansk Type Index) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy som sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten å sortere i «bra» og «mindre bra».

Bruk JTI som verktøy for å utvikle individ, team, relasjoner og kommunikasjonsferdigheter

 

JTI gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, hva som faller naturlig å gjøre i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. Testen gir også en teamprofil (Teamkompasset) som viser hvilke roller og arbeidsoppgaver personen foretrekker i et team.

 

Typeforståelse kan være nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og ulikheter mellom oss selv og andre, hvorfor vi foretrekker noen oppgaver og arbeidsmåter fremfor andre, hvorfor vi lett finner «tonen» med noen mennesker mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. JTI og Teamkompasset benyttes som støtteverktøy i en rekke prosesser som f.eks.:

 • Etablering av team
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Karriererådgivning
 • Problemløsning og konflikthåndtering
 • Utvikling av samarbeid og arbeidsmiljø
 • Selvinnsikt og egenutvikling

JTI tilbys både enkeltpersoner og team/grupper. Personlig tilbakemelding gis til de som tar testen.

For mer beskrivelse av teamarbeid, les her

 

Sertifisert i bruk av JTI Veritasgodkjent testverktøy