Hvorfor coaching?

 

Finne gleden i hverdagen
Hva er det som gir deg energi og glede , og hvordan leve livet ditt etter dette?
Skape balanse
Få trygghet i hverdagen, og stå stødig uansett situasjoner
Få innsikt i hvem du er, og utnytt potensialet ditt.
Hvilket verdier er det som styrer deg og dine handlinger?
Definere og nå mål.
Bli bevisst dine mål, og se retningen

Føler du deg som i en evig rundkjøring av krav, arbeidspress, forventninger, tidsklemme, og kaos?
Drømmer du om å ha en enklere tilværelse men orker ikke tanken på å skuffe de som stoler på deg?

Du må selv ta grep – dette går ikke over av seg selv bare du får levert rapporten, bare barna blir litt større, bare partneren din blir ferdig med studiene, bare, bare, bare….

En coach vil hjelpe deg med å se livet ditt utenfra, systematisere tanker, sette meningsfulle mål, og overvinne din egen tvil og frykt. Settes målene ut fra dine egne vilkår, vil du nå de mye raskere enn når du hele tiden skal tilfredsstille andre.

Å jobbe med seg selv er en prosess som kan gå over kortere eller lengre tid avhengig av kontekst, tema og foretrukket tempo. Noen ganger skjer endring på et øyeblikk, andre ganger vokser den fram over tid. Uansett er resultatet innsikt og klarhet, slik at man kan forstå sitt potensial, se løsninger og gjøre det som skal til for å lykkes.

Hva du skal oppnå:
 • Sortere ut hva som er ditt mål
 • Finne stegene for å nå dem
 • Være en utgave av deg selv du trives med
 • Oppdage styrkene i deg selv
 • Tenke positivt, samt se løsninger
 • Se situasjoner fra flere vinkler, for å ta bedre beslutninger
 • Skjønne og innse at det både er lov, og ikke minst viktig å ta «time-outs» og reflektere over prosessen

Privat

Din vekst er mitt mål, og jeg hjelper deg med å oppnå det ved å bringe fram ressursene i deg selv. Ingen personer er like, så min innfalsvinkel er basert på dine behov, dine mål, og ditt tankemønster. Jeg søker alltid å forstå hva du ønsker å oppnå, hva du finner utfordrende, og hvor du selv tror du trenger hjelp. Hver situasjon er unik.

Under finner du noen eksempler på hva du kan oppnå:

 • Faktiske resultater, mer produktiv, bedre måloppnåelse
 • Dypere læring – Om deg selv, hvordan du oppfattes, hvor du kan forbedre
 • Raskere handling – Fremskynde ting raskere og med større presisjon
 • Plass til å høre din egen stemme, samt få perspektiv
 • Klarhet i holdninger og tro, som muligens holder deg tilbake
 • Klarhet i verdiene dine og hva du står for, noe som fører til større overbevisning
 • Se sannheten, som andre ikke tør fortelle deg
 • Håndtere konflikter og følelser, på jobb eller hjemmebane
 • Etablere rutiner, slik at du når de mål du ønsker deg
 • Sette grenser for deg selv

 

Bedrift

Ønsker du å få en god kommunikasjon med dine medarbeidere og å få effektivisert teamet ditt maksimalt? Har du fundert på hva som motiverer den enkelte, og vurdert deres sterke og svake sider?

Alle team er unike, og din vekst kommer igjennom dine enkeltmennesker, prosesser og team. Jeg tilbringer tid sammen med mine kunder på forhånd, for å forstå hva de ønsker å oppnå, hva som er utfordringer, og hvor de tror de trenger hjelp.Tilnærmingsmåten er basert på dine behov, mål og kultur. 

Å oppfatte og tolke situasjoner, forstå mennesker og en kompleks organisatorisk dynamikk, er en nøkkelfaktor for å bedre et team. Å behandle alle likt, er ikke å behandle alle likt. Å legge til rette for den enkelte av dine medarbeidere vil gi engasjement og resultat. Jeg dykker dypt ned for å forstå mine kunder, og gir en løsning som adopteres av enkeltindividet, kulturen og miljøet.

 

Ta kontakt for pristilbud.

Metode

Coaching er sammensatt, og ikke en enkelt metode som kan brukes på alt og alle. Derfor benytter jeg verktøy og strategier tilpasset det som vil være mest effektive for din spesifikke situasjon.
Skal du nå et mål, handler det om å GJØRE.
Du kan ikke LESE deg til forbedring, du må gjøre det. Gjennom flere års studie, har jeg tilegnet meg virkningsfulle verktøy for å bidra til alle slags endringer du ønsker.

Hvordan du kan dra nytte av å utvikle deg selv:

Få klarhet på visjon, formål og verdier.

Ofte fokuserer personlig utviklingsverktøy og -kurs bare på hvordan du setter mål. Jeg gjør deg oppmerksom på ubevisste mønstre du uttrykker gjennom handling, og gir deg verktøy for å endrer disse mønstrene.
Sammen involvere vi dine tanker og mønstre, når du setter opp dine mål, og du blir bevisst de verdier som ligger under ditt handlingsmønster.

Overvinne begrensende oppfatninger om en selv

Vi har alle mange handlingsmønster som er til nytte for oss, men det er også noen som kommer i veien for det vi ønsker å oppnå. Jeg bidrar til å finne ut hvordan du endrer de handlingsmønster som ikke gagner deg. Det kan skape en svært kraftig endring i hvordan du håndterer utfordrende situasjoner for å nå dine mål.

Mer selvtillit

Det er viktig å få tilgang til ressurser fra fortiden din, eller opprette nye ressurser for nåtiden og fremtiden. Dette kan gi deg mer selvtillit i områder der du trenger det. Det kan også lære deg hvordan du kan bruke dette til å etablere et bevisst handlingsmønster i utfordrende situasjoner.

Håndtere vanskelige mennesker

Synes du det er utfordrende å håndtere enkelte mennesker, de vi «alltid» krangler med, eller som irriterer oss? Mennesker du ikke vet hvordan du skal takle, eller hvordan du kan få aksept for dine synspunkt.

Jeg har verktøy som kan hjelpe deg  å bygge en relasjon, slik at du lettere vil kunne kommunisere med dem, og få til et samarbeid.

Styrke dine evner innen ledelse

Ved å endre tankemønstre, kan du videreutvikle dine lederevner, og øke dine muligheter til å få folk til å følge deg, øke din innflytelse gjennom eksemplets makt, samt lære å stille de rette spørsmålene til rett tid.

Utvikle nye strategier for å løse problem

Jeg hjelper deg med å bli bevisst din nåværende måte å tenke på, for deretter å utvikle din evne til å vurdere flere tankesett / tenke annerledes.
Dette innebærer å se på måten vi ubevisst strukturerer tanker,  og  kraften bak å reformulere utfordringer til positive tilstander.

Håndtere uventede situasjoner i livet

Du blir gitt verktøy som hjelper deg med å håndtere mennesker og situasjoner på en ny måte, og viktigst; dine egne indre tanker og følelser på en bedre måte.

Investering:

Skal du få kvalitetsutbytte av coaching, krever det at du investerer ressurser i arbeidet med å oppnå dine mål. Når du skal vurdere om du ønsker å investere i deg selv, vil jeg oppfordre deg til å se på  konsekvensene  ved å fortsette med nåværende tilstand i livet ditt, både for deg og de rundt deg, opp i mot det å kunne få til en ønsket endring .

For deg som vil finne ut om dette er noe du ønsker å investere i, tilbyr jeg en times gratis konsultasjon. Dette for å avklare hva du ønsker å oppnå og  finne ut om kjemien mellom oss er tilstede. Om du har spørsmål, eller konkrete ønsker,  ta gjerne kontakt  på mail, eller telefon.