Ønsker du å kjenne roen i bare å være?

Hadde det ikke vært herlig å kjenne roen i å bare VÆRE! Ikke tenke på hva andre mener, tenker og sier om deg? Ofte er det faktisk slik at det vi selv TROR at alle andre sier, mener og tenker ting om oss, faktisk kun bare ER noe vi tror. Likevel er det sannheter vi opplever som ekte, og det gir en vond følelse, om vi stadig tenker at andre har kritiske tanker til oss. Det er da det hadde vært så godt å  være sterk nok til bare å gi blaffen i det alle andre sier, tenker nå jeg.

Er du bevisst din egen verdi?

Selvfølelse er bevisstheten om verdien av deg selv. Selvtillit er en sterk tiltro til egne prestasjonsevne. Når du styrker selvfølelsen din, blir livet enklere å leve. Det blir ikke lenger så viktig at alle andre ser og verdsetter alt du gjør, fordi du har lært å anerkjenne deg selv. Du er helt ok, akkurat slik du ER, og du TØR å være akkurat den du er. Da snakker vi frihet!

Og det betyr ikke at det er galt å like komplimenter, eller å være flink, ambisiøs, eller kreativ. Det som er viktig, er at motivasjonen bak det du gjør, kommer fra ditt indre, og ikke gjøres fordi du ønsker andres aksept og godkjenning. Livet kan bli temmelig tungt når du skal streve etter andres anerkjennelse, når det kun er du selv som egentlig vet hva som er riktig for deg.

Er du ærlig mot deg selv?

Tar vi utgangspunkt i egne forutsetninger, slutter og sammenligne oss med andre, ja DA snakker vi! Da er vi sanne og ærlige mot oss selv, og vi erkjenner at vi selv er med og påvirker hvordan vi selv har det. Du tar ansvar for eget liv, og setter deg selv i førersetet. Skal du tekkes andre, sitter du jo egentlig i passasjersetet, mens andre har kontroll over rattet. Har du egen bil, så er det sjelden vi overlater rattet til andre. Ville du spurt en som skulle være med deg i din bil, om det er ok at du setter deg i førersetet og kjører? De fleste av oss liker som oftest å kjøre den selv. Da har vi kontroll, og styrer dit vi vil.  Men når det gjelder eget liv, har du egentlig styring på rattet? Lar du andres meninger styre mer enn du selv gjør? Tar du deg tid til å tenke over hva faktisk DU ønsker å gjøre? Kjører du den veien du selv vil?

God selvfølelse, gir tro på deg selv

Har du en god selvfølelse, og tro på deg selv, vil du stole mer på egen dømmekraft, og du har mindre behov for samtykke fra andre. Du vil slutte med en overdreven jakt på bekreftelse fra andre mennesker, og du blir mindre avhengig av andres vurdering. Relasjonene til andre mennesker blir bedre, for du tar ansvar for deg selv, og legger ikke ansvar for dine handlinger på andre.

Hvordan ville livet vært:

  • om jeg hadde mot til å tørre å si hva jeg mener til andre?
  • om jeg hadde vært tydelig å klar i min kommunikasjon?
  • om jeg hadde vært villig til å akseptere meg selv akkurat slik jeg er?
  • om jeg viste meg selv den samme medfølelse jeg viser andre?
  • om jeg var mer målbevisst både på jobb (eller skole) og i privatlivet?
  • om jeg daglig kunne fortelle meg selv at jeg er god nok som jeg er, og øvde på leve slik?

Da ville vi hatt en utrolig sterk og god selvfølelse. Og når vi ser oss selv som ansvarlige og handlekraftige personer, får vi etterhvert mer mestringsfølelse, og vi får det mye bedre med oss selv.  Vi trenger ikke strebe etter å tekkes andre, men bare VÆRE! Og ikke minst…. vi får det livet vi ønsker!

Jeg sier som Mia Törnblom:

http://www.senterforkognitivpraksis.no/aktuelt/selvf-lelsen-ma-trenes-mia-tornblom.html

Ha en fin dag!
Ingun Stræde