Verktøy

JTI (Jungiansk Type Index)

JTI (Jungiansk Type Index) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy som sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten å sortere i «bra» og «mindre bra».

Bruk JTI som verktøy for å utvikle individ, team, relasjoner og kommunikasjonsferdigheter

 

JTI gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, hva som faller naturlig å gjøre i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden. Testen gir også en teamprofil (Teamkompasset) som viser hvilke roller og arbeidsoppgaver personen foretrekker i et team.

 

Typeforståelse kan være nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og ulikheter mellom oss selv og andre, hvorfor vi foretrekker noen oppgaver og arbeidsmåter fremfor andre, hvorfor vi lett finner «tonen» med noen mennesker mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. JTI og Teamkompasset benyttes som støtteverktøy i en rekke prosesser som f.eks.:

  • Etablering av team
  • Teamutvikling
  • Lederutvikling
  • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
  • Karriererådgivning
  • Problemløsning og konflikthåndtering
  • Utvikling av samarbeid og arbeidsmiljø
  • Selvinnsikt og egenutvikling

JTI tilbys både enkeltpersoner og team/grupper. Personlig tilbakemelding gis til de som tar testen.

For mer beskrivelse av teamarbeid, les her

 

Sertifisert i bruk av JTI Veritasgodkjent testverktøy