Karriererådgivning

 

Få innsikt i hvem du er, og utnytt potensialet ditt.
Hvilket verdier er det som styrer deg og dine handlinger?
Definere og nå mål.
Bli bevisst dine mål, og se retningen
Skape balanse
Få trygghet i hverdagen, og stå stødig uansett situasjoner
Finne gleden i hverdagen
Hva er det som gir deg energi og glede , og hvordan leve livet ditt etter dette?

Er du i en situasjon hvor du ikke trives i jobben, eller skal starte et utdanningsløp?

Om du kan få bruke deg selv på best mulig måte, er det størst sannsynlighet at du vil trives og lykkes i yrkeslivet og med andre oppgaver. Ved å kjenne dine sterke og svake sider, prefererte handlingsmønster og preferert tilnærmingsmåte til oppgaver, vil du lettere kunne ta riktige yrkesvalg.

Å preferere betyr å foretrekke, og en preferanse kan vi i denne sammenhengen kort definere slik: Det du mest sannsynlig vil foretrekke å gjøre når du kan velge helt fritt. Kjenner du ditt eget preferansemønster, vil du lykkes enklere med:

  • Karriereplaner: Når du kjenner dine prefererte måter å jobbe på, vil det bli enklere å finne et yrke du virkelig vil trives i. Du vil forstå dine sterke sider, og hvorfor du vil passe spesielt godt i en del yrker.
  • Nå mål:  Når du har mer innsikt i dine egne styrker og utviklingsområder kan du lettere nå dine mål
  • Stressmestring: Bli klar over hva som skaper stress hos deg, og hvordan du kan unngå det.
  • Kommunikasjon: Bli bevisst hvordan du kommuniserer. Bli forstått, få gjennomslag. Få innsikt i hvordan ditt budskap oppfattes av andre
  • Beslutninger: Først når du forstår mer hvordan du tar beslutninger og hva du må være spesielt oppmerksom på, vil din konklusjon føles meningsfylt og rett.

Testen utføres på nettet, og gjennomgang gjøres over skype eller 1:1.
Les mer om Jungs type teori her

 

 

 

Sertifisert innen Jungs Typeteori
Jungs Typeteori ble Veritas-godkjent i 2017