Mersalg

MERSALG FOR SERVICEPERSONELL

 

Har du tenkt på hvor mye salg du går glipp av, fordi servicepersonell ikke liker ordet salg? Ville du like at ditt personell utmerket seg, ved å forstå kundens underbevisste behov?

Servicepersonell er den perfekte ressursgruppen for å øke omsetningen. Men mange serviceteknikere kjenner seg ukomfortable når ordet «salg» nevnes. Bildet de har dannet seg av selgere er ikke typisk knyttet til ære, tillit eller service. I mange tilfeller har servicepersonell ubevisst fattet avgjørelsen om at de IKKE vil gå inn for salg, fordi de som selgere vil bryte med sine prinsipper og verdier. Resultatet er at de legger igjen store summer ute hos kundene.

Fokuset må derfor være på å endre den motstanden servicepersonell kjenner når de blir pålagt å ha fokus på salg, eller mersalg. Istedenfor å be dem om å selge, be dem om å hjelpe kunden utvide bevisstheten om relevante løsninger, slik at de kan kjøpe det de ønsker. På denne måten vil kunden bli bevisst muligheter og behov gjennom den personlige service som tekniker gir, og dermed øker muligheten for mersalg.

Salg er et naturlig biprodukt av god service!

Servicepersonellet trenger en kundefokusert kommunikasjonsstrategi, som de er villig til å akseptere. De ønsker å vite at ledelsen på høyeste nivå ikke taler for manipulering og pushing av produkt, og at målet er å bedre betjene kunden ved hvert besøk. Servicepersonell må lede diskusjonen med kundene og hjelpe dem med å finne ut hvordan de kan forbedre sin situasjon gjennom alternativer de ikke var klar over. De må lære å grave dypere og lære mer om hver kundes unike situasjon. Våre kunder forventer at vi er eksperter i vår virksomhet og i vår bransje, og vi skylder kundene våre å bruke vår kompetanse for å hjelpe dem.

Nøkkelen ligger i å reformulere betydningen av ordet salg. Det handler om å møte kundens behov, uttalt og ubevisst, ikke om manipulering. Den beste måten å ta vare på kundene er å gi de ansatte opplæring og utvikling. De må ha riktig kompetanse – og vilje til å bruke den. Hva er riktig kompetanse hos dere? Hvor god kompetanse har dine medarbeidere på de følgende områder?

Kommunikasjon

 • Hvordan man avdekker kundens behov
 • Hvordan salgskommunikasjon foregår
 • Hvordan beherske sitt kroppsspråk

Psykologi og selvinnsikt

 • Seg selv og hvordan man fungerer i øyeblikket
 • Empati
 • Egne egenskaper og preferanser
 • Ulike mennesketyper og deres preferanser
 • Hvordan takle sinte kunder og klager
 • Teknikker for mersalg

Produktet/tjenestens egenskaper

 • Hvilken nytte egenskapene gir i ulike brukssammenhenger
 • Bruk og vedlikehold

Markedet og konkurrentene

 • Hvordan produktet skiller seg fra konkurrentenes egenskaper og pris

Ønsker du å øke dine ansattes kompetanse innen mersalg, ring for en samtale. Du kan også ta en titt på følgende video:  https://www.youtube.com/watch?v=-mkMgClgAds&t=27s

3 timers kurs innen kundebasert kommunikasjon