Om Ingun

Ingun er opptatt av forbedring og utvikling av potensiale, både hos enkeltindivid og på organisasjonsnivå. Hun er lidenskapelig interessert i hvordan man leder forandringer effektivt, spesielt med fokus på mennesker og den kulturelle siden av endringsledelsen, for å sikre at organisasjonen er beredt til å akseptere nye måter å jobbe på. Hun har  ledererfaring fra store avdelinger, hvor hun kan vise til særdeles gode resultater.

Ingun har utdanning fra Luftforsvaret, BI, Høgskolen i Akershus samt Universitetet i Bergen innen blant annet ledelse, økonomi, coaching og veiledning,  motivasjonspsykologi og arbeids- og organisasjonspsykologi.  For tiden ferdiggjør hun siste modul for å få en Bachelor of Management. I tillegg er hun DNCF sertifisert Business coach.

Like viktig som utdanning, er erfaringen hun har fått med å jobbe med enkeltmennesker og team. I de siste årene har hun hjulpet mennesker innen ulike yrker, aldre og samfunnslag til å bedre forstå hvem de er, hva de vil, og hvordan de skal oppnå det de ønsker. Hun vil ikke gi deg konkrete råd; hennes oppgave er å stille de spørsmål, som gjør at du selv finner svarene. Det er først når du selv finner svarene, at du vil være i stand til å oppnå resultatene du ønsker.

Yrkeserfaring
Ingun har i yrkeslivet hatt flere typer stillinger. Alt fra å være flyelektrotekniker, teknisk saksbehandler, prosjektleder, avdelingssjef, samt endringsleder. Hun har bygget opp, og lagt ned avdelinger, og oppnådd resultater ved å ha fokus på enkeltindivider og mellommenneskelige relasjoner, så vel som resultater og mål.

Utdanning relatert til coaching og karriererådgivning:
Den formelle coachutdannelsen er gjennom CoachTeam AS, samt Coaching- og Veiledningsstudiet ved Høyskolen i Akershus. Hun har også motivasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen, samt voksenpedagogikk.
I tillegg til å være sertifisert business coach, er hun sertifisert i Jungs typeindex, et verktøys som blant annet kan gi deg en god beskrivelse av hvilke oppgaver/yrker som kan passe for deg, eller hvordan du samarbeider/kommuniserer med andre.

 

Se referanser

 

Sertifisert DNCF coach Den Norske CoachForening
Sertifisert Business Coach
Sertifisert i bruk av JTI

 

 

 

 

 

 

Kontakt meg gjerne for en samtale:

Ingun Stræde
mob: 48142903
e-mail: ingun@intuaction.no