Hva påvirker en ledergruppes evne til å fungere effektivt?

Det er et stort spørsmål, men visste du at det finnes en ganske god og brukbar «fasit», som kan benyttes som en oppskrift når du jobber med utvikling av ledergrupper?

Ved å gå igjennom mye av den internasjonale forskningen som er gjort på ledergrupper og andre sammenlignbare grupper de siste 40 årene, har Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart identifisert et knippe faktorer, som har vist seg å øke sjansen for at ledergrupper blir effektive og skaper resultater.

En effektiv ledergruppe bør skape resultater på tre områder:

  • Merverdi for organisasjonen
  • Merverdi for seg selv som ledergruppe
  • Merverdi for hver av gruppens medlemmer

For å gi et helhetlig bilde, har Bang og Midelfart utviklet en forskningsbasert oversiktsmodell for hvilke faktorer som er spesielt viktige. I tillegg til faktorene som fremkommer i modellen, vil det selvsagt kunne være andre faktorer som er spesifikke for den konteksten ledergruppen befinner seg i.

Til inspirasjon, har jeg laget en illustrasjon av en av modellene. Praktisk informasjon om hvert punkt kan du altså finne i boken «Effektive ledergrupper» av Henning Bang og Thomas Nesset Midelfart. Den kan absolutt anbefales til alle dere som jobber i eller med ledergrupper!
http://bangmidelfart.no/skrevet/index.html

 

Mvh Ingun