Næringsliv

MERSALG FOR SERVICEPERSONELL

 

En servicemedarbeider som avdekker kundens ubevisste behov, utmerker seg

Har du tenkt på hvor mye salg du går glipp av, fordi servicepersonell ikke liker ordet salg? Ville du like at ditt personell utmerket seg, ved å forstå kundens underbevisste behov?

Servicepersonell er den perfekte ressursgruppen for å øke omsetningen. Erfaringsmessig kjenner serviceteknikere seg ukomfortable når ordet «salg» nevnes.

Hva med å endre den motstanden servicepersonell kjenner når de blir pålagt å ha fokus på salg, eller mersalg, slik at de bevisst benytter sin tekniske kompetanse. Da vil mersalg bli et resultat av god service! Les mer her

TEAM

Flere ganger har jeg hørt at det er om å gjøre å sette sammen det  ultimate team, bestående av ulike typer mennesker. Men stort sett har jeg som leder opplevd at du er nødt til å forholde deg til allerede ansatte personer. Da er det ekstra viktig å vite den enkeltes styrker og svakheter, slik at du kan spille best mulig på «de strengene» du har.

 

Har du fundert på hva som motiverer den enkelte, og vurdert deres sterke og svake sider? Hvem i teamet er kreative? Hvem er arbeidsmauren? Hvem er relasjonsbyggeren, kvalitetssikreren eller gjennomføreren?

At vi er forskjellige overrasker ingen, kunsten derimot er å bruke denne ulikheten på best mulig måte. Interessant? Les mer